Wykładowcy

 • prof. dr hab. Marek Drwięga - kierownik studiów, kierownik Zakładu Etyki mail - m.drwiega<- @ ->iphils.uj.edu.pl
 • prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz - kierownik Zakładu Badań nad Etyką Zawodową mail - w.galewicz<- @ ->uj.edu.pl
 • dr hab. Piotr Bartula mail - piotr.bartula<- @ ->uj.edu.pl
 • dr hab. Michał Bohun mail - michal.bohun<- @ ->uj.edu.pl
 • dr hab. Tadeusz Czarnecki t.czarnecki<- @ ->iphils.uj.edu.pl
 • mgr Marta Dora (IP) mail - marta.dora<- @ ->uj.edu.pl
 • dr Olga Dryla mail - olga.dryla<- @ ->uj.edu.pl
 • prof. dr hab. Jacek Filek mail - j.filek<- @ ->iphils.uj.edu.pl
 • mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden mail - jadwiga.zechenter<- @ ->uj.edu.pl
 • dr hab. Joanna Hańderek mail - handerek.joanna<- @ ->gmail.com
 • dr hab. Jan Kiełbasa mail - j.kielbasa<- @ ->iphils.uj.edu.pl
 • prof. dr hab. Marta Kudelska mail - marta.kudelska<- @ ->uj.edu.pl
 • dr hab. Miłowit Kuniński, prof. WSB-NLU mail - milowit.kuninski<- @ ->uj.edu.pl
 • dr Tomasz Kuniński mail - t.kuninski<- @ ->iphils.uj.edu.pl
 • prof. dr hab. Józef Lipiec mail - jozef.lipiec<- @ ->uj.edu.pl
 • prof. dr hab. Justyna Miklaszewska mail - j.miklaszewska<- @ ->iphils.uj.edu.pl
 • dr Jan Młynarski mail - kajetan.mlynarski<- @ ->uj.edu.pl
 • dr hab. Piotr Mróz mail - piotr.mroz<- @ ->uj.edu.pl
 • dr hab. Andrzej Nowak mail - andrzej.nowak<- @ ->uj.edu.pl
 • mgr Piotr Nowak mail - piostrus<- @ ->gmail.com
 • dr hab. Michał Ostrowicki mail - mo.<- @ ->iphils.uj.edu.pl
 • prof. dr hab. Zdzisława Piątek 
 • dr Andrzej Rygaski mail - a.rygalski<- @ ->iphils.uj.edu.pl
 • dr Maciej Smolak mail - maciej.smolak<- @ ->uj.edu.pl
 • dr Marta Soniewicka (WPiA) mail - marta.soniewicka<- @ ->uj.edu.pl
 • dr Przemysław Spryszak p.spryszak<- @ ->iphils.uj.edu.pl
 • dr Radosław Strzelecki mail - r.strzelecki<- @ ->iphils.uj.edu.pl
 • prof. dr hab. Wojciech Suchoń mail - wojciech.suchon<- @ ->uj.edu.pl
 • dr Marek Suwara mail - m.suwara<- @ ->iphils.uj.edu.pl
 • dr Izabela Szyroka mail - izabela.szyroka<- @ ->uj.edu.pl
 • dr Katarzyna Sikora (IP) mail - kajasikora<- @ ->interia.pl
 • dr Adriana Warmbier mail - a.warmbier<- @ ->iphils.uj.edu.pl
 • dr Tomasz Żuradzki mail - t.zuradzki<- @ ->uj.edu.pl