Połącz studia filozoficzne z etyką!

Drogi Studencie, droga Studentko! Jeśli chcecie poszerzyć swój program studiów filozoficznych, najlepszym ku temu sposobem jest wybranie Etyki jako drugiego kierunku studiów. Tegoroczna rekrutacja  pozwala bowiem na bezpłatne podjęcie studiów na drugim kierunku!

Celem studiów jest ponadto zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych dla pełnienia roli (a) nauczyciela etyki w szkole podstawowej, gimnazjum i średniej; (b) specjalisty ds. etyki (w zakresie etyki biznesu, bioetyki, etyki środowiskowej, etyki mediów, etyki urzędniczej itp.). Studia z zakresu etyki oferują szerokie i pogłębione studium etyki ogólnej, etyk szczegółowych i dyscyplin pokrewnych, uzupełnione jest przez podstawy wykształcenia filozoficznego oraz studium pedagogiczne, przygotowujące i dające uprawnienia do nauczania etyki i filozofii w szkołach nieakademickich. Większy nacisk położony jest na praktyczny i społeczny aspekt wiedzy, tak aby kształcić specjalistów posiadających nie tylko określony zasób wiadomości, ale też umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów i konfliktów moralnych.