Studiuj ETYKĘ BEZPŁATNIE na drugim kierunku!

Drodzy Kandydaci! Obecna rekrutacja na studia w roku akademickim 2014/2015 umożliwia bezpłatne podjęcie studiów na drugim kierunku!

Na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r., w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., od studentów, w stosunku do których wydano decyzję o przyjęciu na studia do 30 września 2014 r. nie pobiera się opłat za kształcenie na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.).

Data opublikowania: 03.07.2014
Osoba publikująca: Aleksander Kopka