Wszelkie pytania prosimy nadsyłać na adres:

mail etyka<małpka>iphils.uj.edu.pl

Czekamy także na Wasze opinie i pytania na naszym facebookowym profilu.

Z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania możecie zapoznać się poniżej.

 

FAQ

Jakie są zasady kwalifikacji na kierunek ETYKA w Uniwersytecie Jagiellońskim?

Informacje o zasadach kwalifikacji widnieją w kartach poszczególnych studiów znajdujących się w katalogu.

Czy studia mogą zostać nieuruchomione?

Studia mogą zostać nieuruchomione, jeśli liczba osób wpisanych na dane studia po zakończonym naborze jest mniejsza niż minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów. Informacje na temat limitów przyjęć, od wypełnienia których zależy uruchomienie studiów, znaleźć można w Katalogu studiów.

Co oznacza „dolny limit" w karcie studiów i z czym jest związany?

„Dolny limit" jest to najmniejsza liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów. Jeśli liczba osób wpisanych na studia po zakończeniu rekrutacji będzie mniejsza niż podany limit, studia nie zostaną uruchomione.

Co oznacza „dodatkowy nabór"?

Dodatkowy nabór na wybrany kierunek studiów może zostać ogłoszony wtedy, gdy nie zostanie wypełniony dolny limit miejsc.

Jak mogę dokonać przeniesienia z jednego kierunku na drugi w obrębie Uniwersytetu Jagiellońskiego?

Przeniesienia z jednego kierunku na drugi można dokonać po ukończeniu pierwszego roku studiów, za zgodą władz Wydziału/Wydziałów, w obrębie którego/których student chce dokonać przeniesienia. Warunki formalne przeniesienia określane są przez władze Wydziału.