Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia odbywa się na podstawie świadectw maturalnych. Rekrutacja przeprowadzana jest centralnie dla całego Uniwersytetu i odbywa się drogą elektroniczną. Szczegóły na temat terminów i procedur na www.rekrutacja.uj.edu.pl oraz www.erk.uj.edu.pl